De Stichting Letterteken stelt zich ten doel het opzetten en uitvoeren van grafische en typografische projecten binnen een sociaal-culturele context.
Zij faciliteert initiatieven van ontwerpers die erop gericht zijn om de identiteit en reikwijdte van maatschappelijke bewegingen te versterken middels typografie en beeldtaal.
Stichting Letterteken is in 2015 opgericht. Het eerste project dat onder haar hoede plaatsvond was TilburgsAns, het lettertype met pictogrammen dat ontworpen werd mét en voor de inwoners van Tilburg (zie: www.tilburgsans.nl).
In 2021 werd een tweede project gestart: 'Ecocide is an international crime’. Binnen dit project wordt een lettertype met pictogrammen ontwikkeld dat het bewustijn van en de kennis over ecocide onder een wereldwijd publiek verspreidt. Nadere informatie over dit project treft u op de website www.ecocide-is-an-international-crime.com.

De stichting hanteert de binnen de kunstsector gehanteerde codes voor Fair Practice, Good Governance en Diversiteit (zie pdf).

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met de stichting via info@ecocide-is-an-international-crime.com.

De Stichting Letterteken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64721558.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Jan Otten (voorzitter)
Lou Niesten (secretaris)
Joris Verhoof (penningmeester).