The € was adopted by Advisering Accountancy- en Belastingzaken De Laat.