Piushaven brochure

Piushaven brochure

In de Piushaven vinden in 2016 weer veel activiteiten plaats. De brochure van Piushaven Levend Podium biedt een helder overzicht. TilburgsAns doet mee: het lettertype werd toegepast voor de koppen, inleidingen en data in de brochure.

Daarnaast is de eerste kunstexpositie in Den Ophef gewijd aan TilburgsAns. De expositie wordt georganiseerd door Piushaven Levend Podium in samenwerkign met Kunstpodium T en wordt op 22 mei om 16.00 uur geopend door wethouder Marcelle Hendrickx. TilburgsAns zal niet enkel in Den Ophef te zien zijn; ook in diverse horecagelegenheden rondom de Piushaven worden letters en pictogrammen tentoongesteld.