Tilburg Belief Systems Lab

Tilburg Belief Systems Lab

Aan het Department of Social Psychology van Tilburg University wordt onder andere onderzoek gedaan naar de betekenis van ideologische en morele overtuigingen voor menselijk gedrag en zingeving. Informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het Belief Systems Lab. Deze website kreeg een Tilburgs accent in de vorm van het paleis-raadhuis.