Ans is grenzeloos populair

Ans is grenzeloos populair

Alhoewel TilburgsAns een project is met een sterk lokaal karakter, is er van het begin af aan ook veel interesse voor Ans van buiten de stad. Maar liefst 64% van de bezoekers van de website komt van buiten Tilburg en éénvijfde daarvan (circa 13%) komt van buiten Nederland. Diverse geadopteerde spaties reisden inmiddels naar België, Amerika en Duitsland. Jongstleden juni werd een nieuwe mijlpaal bereikt: de eerste internationale letteradoptie vond plaats in Neukirchen (Duitsland). En recent werd het ‘She loves you’ T-shirt besteld door klanten uit zowel Canada als Nieuw Zeeland. Ramsey Margolis stuurde Ans na ontvangst van het shirt een foto met zicht op de haven van Wellington, Nieuw Zeeland: “I'm very happy to be part of your TilburgsAns Project. Tilburg is now on my radar; if I ever get to Europe I’ll be sure to visit.” Be welcome, Ramsey.