TilburgsAns wordt 5 jaar.

Tijd om terug te blikken hoe dit lettertype een plek kreeg in Tilburg – en ver daarbuiten. 

Cinq Ans #9: De gemeente

TilburgsAns kan gratis gedownload en gebruikt worden. De ontwerpers kozen voor het kosteloos beschikbaar stellen van het lettertype omdat het een kunstproject is om mensen te verbinden, waaraan in principe iedereen moet kunnen deelnemen. Voor de financiering van de activiteiten klopten zij in een vroeg stadium aan bij de gemeente. Het duurde enkele maanden voordat de aanvankelijke scepsis daar werd overwonnen. Cultuurwethouder Marcelle Hendrickx sprong medio 2015 voor Ans in de bres en voorkwam met een startsubsidie dat het project een vroegtijdige dood stierf. De gemeente adopteerde ook de letter T (uiteraard) en de K van kermis en stelde vijfenveertig mupi’s ter beschikking om de inwoners van Tilburg uit te nodigen voor de lancering van het lettertype in april 2016. 
Inhoudelijk behield TilburgsAns echter altijd haar onafhankelijkheid. De koers van het project wordt bepaald door de ontwerpers in samenspraak met het bestuur van de Stichting Letterteken, die ook het huishoudboekje van Ans bijhoudt. 

De gemeente Tilburg past het lettertype regelmatig toe. Zo stonden de pictogrammen van diverse gebouwen in 2016 op de gedrukte stadsplattegrond. Deze plattegrond verschijnt vanaf 2018 ook in de nieuwe digitale informatiezuilen. Vele pictogrammen werden gebruikt voor het nieuwe behang in de gemeentelijke skybox in het Willem II stadion (2016), in het speciale logo dat ontworpen werd voor Koningsdag 2017 en in een skyline die gebruikt wordt voor diverse publicaties (2020).
Ook de letters van Ans kregen een plek in gemeentelijk publicaties. Het rapport ‘Gezond en gelukkig in Tilburg, Bestuursakkoord 2018–2022’ werd in TilburgsAns gezet, evenals de tussenbalans twee jaar later, die gepubliceerd werd als website. Ans is aanwezig op de posters van het energiebesparingsprogramma ‘Aan de slag met je huis’, op het elektronische fietsentelbord aan de Alleenhouderstraat, op de informatiebordjes bij diverse monumentale bomen en in de ontslagbrief van wethouder Erik de Ridder toen hij de overstap maakte naar de functie van watergraaf van Waterschap De Dommel.

In 2021 kreeg TilburgsAns een plek in het geheel gerenoveerde Stadhuis. Sander en Ivo ontwierpen zogenaamde privacy folies voor vijf overlegruimtes. Voor iedere ruimte kozen zij een vogel. Naast de knòrrie en de dèùf uit TilburgsAns ontwierpen zij nieuwe pictogrammen van een èùl, een tjannek en een tuureluut.