Het geheim van Ans

Bij de lancering van van het lettertype TilburgsAns op 10 april 2016 werd trots verkondigd dat het bijgeleverde iconenfont maar liefst 50 pictogrammen bevat. Maar wie de afbeeldingen in de begeleidende brochure telt - het T-monogram van de gemeente niet meegerekend - komt slechts tot een totaal van 49. Het 50ste pictogram was anderhalf jaar lang het geheim van Ans.

Het afscheid van Peter Noordanus als burgemeester van Tilburg was een goed moment om dit geheim te onthullen. Noordanus staat bekend als de bestrijder van de ondermijnende criminaliteit. Die criminaliteit is in TilburgsAns verbeeld in het verborgen pictogram ‘wietzolder’. Wethouder Marcelle Hendrickx onthulde het pictogram tijdens de afscheidsbijeenkomst op 29 september in Theaters Tilburg. Iedereen die het font TilburgsAnsPict of TilburgsAnsIcons downloadt, installeert zodoende een wietzolder op zijn computer. 

Maar Ans had nog een verrassing in petto. Als je achter het woord ‘wietzolder’ de letter x typt wordt de wiet geruimd. Het geheim van Ans is daarmee een symbool voor de verdienste die de scheidende burgemeester voor de stad heeft gehad. Tijdens de receptie werd het ingelijste pictogram aan Peter Noordanus overhandigd, zodat hij voor altijd verbonden blijft aan de stad.