De Æ is geadopteerd door de FLÆS van De Appelfabriek.