Stichting Letterteken

 

De Stichting Letterteken stelt zich ten doel het opzetten en uitvoeren van grafische en typografische projecten binnen een sociaal-culturele context.
Zij faciliteert initiatieven van ontwerpers die erop gericht zijn om de identiteit en reikwijdte van maatschappelijke bewegingen te versterken middels typografie en beeldtaal.
Stichting Letterteken is in 2015 opgericht. Het eerste project dat onder haar hoede plaatsvond was TilburgsAns, het lettertype met pictogrammen dat ontworpen werd mét en voor de inwoners van Tilburg. In 2021 werd een tweede project gestart: 'Ecocide is a crime’. Binnen dit project wordt een lettertype met pictogrammen ontwikkeld dat het bewustzijn van en de kennis over ecocide onder een wereldwijd publiek verspreidt. 

De Stichting Letterteken hanteert de diverse Codes voor de culturele sector: Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie. (zie pdf).

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met de stichting via info@letterteken.nl.

De Stichting Letterteken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64721558.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Jan Otten (voorzitter)
Lou Niesten (secretaris)
Joris Verhoof (penningmeester).

Adviseurs kunst en cultuur:
Annette Paulsen
Jos Wilbrink

TilburgsAns, een letter voor een stad zonder schreven

Ecocide is a crime, het statement met een eigen lettertype