Ans in september 2018

September begon prachtig met de Tilburg Ten Miles, waarbij wederom de startnummers gezet waren in TilburgsAns. Het weekend daarna verscheen ze in een serie folders ter gelegenheid van Open Monumentendag. Weer een week later vond het jubileumconcert plaats van de NK Harmonie t.g.v. het 175-jarig bestaan. Inmiddels was ook de 6e editie verscheen van Cult, culturele bijlage bij de Tilburgse Koerier. Van dat weekblad zijn de jaargangen 2016 en 2017 ingebonden door Els Rollé, waarbij TilburgAns op de ruggen gedrukt werd. De stichting Straat organiseerde samen met het Stadsmuseum en Factorium het evenement ‘Tussen klooster, Kwetterie en kerk’, met o.a. een expositie over de onderwijinstellingen die aan de Oudedijk gevestigd waren op de bouwhekbanners rondom het klooster van de Zusters van Liefde. Steeds meer boten van de Tilburgse Open Roeivereniging zijn beletterd met TilburgsAns. En Ans verscheen op het doek bij bioscoop Cinecitta, op publieksuitingen van de Duurzame Huizenroute, de StadsQuiz TilburgVVV Tilburg en het festival Stadsvolk in theaters tilburg.