Het verhaal van Ans

Het verhaal van Ans

TilburgsAns is een onafhankelijk kunstproject van vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen. In september 2014 begonnen zij met het maken van dit digitale portret van hun woonplaats Tilburg. Het portret bestaat uit een lettertype dat gebaseerd is op het karakter van de stad en uit een vijftigtal pictogrammen van karakteristieke locaties, personen, evenmenten en dialectwoorden. Hun inspiratie haalden zij uit gesprekken met vele inwoners en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Een extra stimulans vormde de nominatie voor de Brabantse Erfgoedprijs in september 2015 en de succesvolle start van het Letteradoptieplan in december van dat jaar. Op zondag 10 april 2016 werd TilburgsAns gelanceerd. Vanaf die dag kan het lettertype gratis gedownload en gebruikt worden.

TilburgsAnsText

Het lettertype TilburgsAns werd veelvuldig gedownload en dook op allerlei plaatsen in de stad op. Vandaar dat de ontwerpers besloten om een strakkere versie te maken, die beter geschikt is voor langere teksten. Ook werden veertig nieuwe pictogrammen gemaakt. De nieuwe fonts werden op 27 mei 2017 gelanceerd tijdens een presentatie op de TYPOBerlin, een internationale conferentie over letterontwerp en grafisch vormgeving.

TilburgsAnsIcons123

In de zomer van 2019 werden nog eens drieëndertig pictogrammen toegevoegd aan het lettertype. In totaal zijn er nu 123 pictogrammen beschikbaar.