Expositie ‘Wè knòrrie?’

Op 24 janurari werd de expositie ‘Wè knòrrie?’ geopend in het Metropolitan Museum Tilburg, een raamexpositie aan de Stedekestraat 15. Na een inleiding van Sander over het mysterie van de spatie en enkel voorbeelden van Ivo van de internationale uitstapjes van Ans, werd de letter ð overhandigd aan Sjon Branðs en Dorith van der Lee, de curatoren van de exposities in dit museum. Daarna werd de tentoonstelling geopend en geproost op de bijna vierjarige Ans. 

De expositie duurt tot 18 februari en is dagelijks te zien van 9.00 tot 24.00 uur.