Januari 2020

In januari 2020 werd TilburgsAns toegepast in het logo van de Internationale Carnavals Vereniging Groen Oranje en op de poster van Tilburg Trakteert. In het kader van 'Tilburg 75 jaar vrij' werden op diverse plekken in de stad doeken met historische foto's geëxposeerd, waarbij de begeleidende teksten in TilburgsAns waren gezet. Benjamin Ritter hakte Tilburgse letters in de trap naar het kantoor van zijn steenhouwerij. Het pictogram van Roadburn werd overhandigd aan artistic director Walter Hoeijmakers. Bijzonder was ook de toepassing van het lettertype op het nuuw Tilburgs Leesplèngske van de Stichting Tilburgse Taol. En in het Metropolitan Museum Tilburg werd de expositie 'Wè knòrrie?' geopend met een overzicht van vier jaar TilburgsAns.