On the Record

On the Record

Monotype is een van de grootste uitgeverijen van digitale lettertypen. De geschiedenis van dit bedrijf gaat terug tot 1877 toen drukwerk nog vervaardigd werd met loden letters. Het bedrijf heeft veel klassieke letterypen uitgebracht, waaronder de welbekende Gill Sans (1928) en Times (1931). Sinds 1902 geeft Monotype een tijdschrift uit over de ontwikkelingen in de wereld van de typografie onder de naam The (Monotype) Recorder. In het zojuist verschenen winternummer staat een artikel van Laura Snoad over city type. Aandacht is er voor de steden Londen, Eindhoven, Chattanooga, Sint Petersburg, Amsterdam, Amman en Tilburg. In een mooie spread wordt TilburgsAns beschreven (“young and friendly, and almost a little goofy”) en de pictogrammen getoond. The Recorder kan besteld worden via de Monotype Shop.