De A accent aigu is geadopteerd door Astrid Mikkers/AMi Tekstvormen