Het accent aigu werd geadopteerd door Gianotten Printed Media.