De asterisk werd geadopteerd door het Genootschap Onze Taal.