Het beletselteken werd geadopteerd door Miranda Poel.