De é is geadopteerd door Els Rollé, handboekbinder/tekstredacteur.