moskee

De moskee is een gebedshuis waarvan de totstandkoming geïnitieerd is door de Turkse gemeenschap in Tilburg. Het islamitisch centrum wil een brugfunctie vervullen tussen autochtonen en allochtonen en een positieve bijdrage leveren aan de integratie van de islamitische gemeenschap. De moskee is ontworpen door Bert Toorman en Hilmi Sahin. Lees verder / en verder