Zwijsen

Johannes Zwijsen was van 1832-1854 pastoor van de St Dionysius parochie in Tilburg. In 1842 werd hij tot bisschop gewijd. Hij is oprichter van de congregaties Zusters van Liefde en van de Fraters van Tilburg. Beide congregaties hebben zich voornamelijk ingezet voor het (speciaal) onderwijs. Bij de conclusie van de commissie Deetman, die in 2011 onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, kwamen de Fraters van Tilburg zeer negatief in beeld. Lees verder