La Renaissance

Ans vindt weerklank

Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance (opgericht in 1911) volgt de ontwikkelingen rondom TilburgsAns al maanden op de voet. Nu het lettertype beschikbaar is, werd het dan ook prompt gebruikt in haar nieuwsbrief ‘De Weerklank’.